Over het Huelgas Ensemble

Al vijftig jaar is het Huelgas Ensemble een van de meest gevierde ensembles die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van polyfone muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Het ensemble staat wereldwijd bekend voor zijn steeds originele programmeringen van veelal onbekende werken. De invalshoeken die het ensemble hanteert en de intonatiezuiverheid verbazen steeds  weer het publiek.

Het Huelgas Ensemble treedt op in zowat alle belangrijke muziekcentra van de wereld waaronder de BBC-proms in London, het Lincolncenter in New York, de Cité de la musique in Parijs, de Berlijnse Filharmonie, de Fundação Calouste Gulbenkian in Lisboa, het Centro Cultural de Belem (Lisboa). Het ensemble is ook regelmatig te gast op alle belangrijke festivals oude muziek waar het dan dikwijls optreedt in zijn ‘natuurlijke omgeving’ van onbekende oude kapellen, kerken en kloosters en zo via  de concerten  een interdisciplinaire brug bouwt tussen architectuur en  polyfonie. In de schoot van Bozar in Brussel geeft het Huelgas ensemble nu al meer dan dertig jaar een jaarlijkse cyclus van drie druk bijgewoonde concerten.

De interpretatie van het Huelgas Ensemble is dooraderd met een gedegen kennis van de esthetische opvattingen van de muziek- en zangpraktijk van de middeleeuwen en de renaissance. Stemmen in pers en media loven steeds weer de spontane levendigheid en buitengewone helderheid waarmee het Huelgas Ensemble zijn repertoire brengt en waarmee het voortdurend nieuwe normen vestigt. Precies deze muzikale kwaliteiten zijn er de oorzaak van dat steeds meer hedendaagse componisten het Huelgas ensemble vragen om hun werken uit te voeren (o.a. Wolfgang Rihm, James MacMillan).

Sinds 2019 organiseert het Huelgas Ensemble jaarlijks een eigen festival. Dit Pinksterfestival vindt plaats in het pittoreske dorp Talant in Bourgondië, en biedt een podium voor muzikale experimenten, voor uitvoeringen van vaak volstrekt ongekende repertoires van hoog niveau, maar ook voor muzikale ontmoetingen met het publiek. Een evenement gewijd aan één enkel ensemble, dat is een absoluut nieuw gegeven in de festivalwereld.

De discografie van het Huelgas ensemble bevat nu al rond 100 edities met vocale en instrumentale werken vanaf de dertiende tot het begin van de zeventiende eeuw van o.a. Dufay, Brumel, de Rore, Richafort, de Kerle, Ferrabosco, Palestrina, Lassus en Ashewell. Opnamen werden gemaakt voor Seon, Sony Classical, Harmonia Mundi France, Deutsche Harmonia Mundi, Cypres en ECM. De discografie van de laatste jaren bevat o.m. The Eton Choirbook, The Treasures of Claude Le Jeune, Le mystère de ‘Malheur me bat’, L’héritage de Petrus Alamire, La Oreja de Zurbáran, Firminus Caron - Twilight of the Middle Ages, The Mirror of Monteverdi, The Ear of the Huguenots, ‘Et Lux’, een werk van de Duitse componist Wolfgang Rihm voor acht stemmen en strijkkwartet, Francesca Caccini’s ‘La Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina’ -de eerste opname van de integrale opera inclusief gereconstrueerde instrumentale dansen-, de muziekdrukken van Christophe Plantin, the ear of Theodoor van Loon, the ear of Christopher Columbus en Simone de Bonefont: Missa pro mortuis.

Onderscheidingen: verschillende Caecilia-prijzen van de Belgische muziekpers, alsook de ‘Choc du Monde de la Musique’, de ‘Edisonprijs’, de ‘Cannes Classical Award’ voor oude muziek, de ‘Prix in Honorem’ van de Académie Charles Cros, de ‘Carrièreprijs’ van de Vlaamse klassieke radio ‘Klara’, een prijs van de ‘Europese Radio-Unie’ en van de Canadese Radio, de ‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’, de Duitse ‘ECHO Klassik’ - prijs in de jaren 1994, 1997, 2010 en 2011, verscheidene ‘Diapason d'Or’ voor diverse opnamen en de ‘Diapason d'Or de l'année 2014’ en de ‘Diapason d'Or de l'année 2015’. De meest recente onderscheiding is een ‘Choc du mois’ van het tijdschrift ‘Classica’ in februari 2017 en een ‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’ (Bestenliste 1/2017) voor de CD-opname ‘The mirror of Monteverdi’., en de OPUS KLASSIK 2019 prijs 'opera-opname van het jaar' (opera tot de 18e eeuw) voor de cd-opname "Francesca Caccini: La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina". 

Het Huelgas Ensemble geniet de steun van de Vlaamse Overheid, de Stad Leuven en  de Katholieke Universiteit van Leuven.


Geert van Istendael | Belgisch schrijver, essayist en muziekliefhebber schrijft over het Huelgas Ensemble:

Wie, in de jaren zeventig van vorige eeuw, ooit eens het voorrecht had om een van de eerste concerten bij te wonen die Paul Van Nevel gaf met het toen piepjonge Huelgas Ensemble, spreekt daar vandaag nog over. Twee woorden dringen zich naar voren: verbijstering en verrukking. De verrukking blijft, ook na meer dan drie decennia. De verbijstering bij het beluisteren van de vreemde nieuwe klanken die de oeroude muziek over vele honderden jaren heen naar onze oren stuurde, die verbijstering zou normaal gesproken weg met de tijd moeten ebben. Dat doet ze niet. Want het Huelgas Ensemble weigert het publiek met rust te laten. Telkens opnieuw brengt het tot dusver onbekende oude meesters ten gehore. Nooit worden Paul Van Nevel en zijn zangers het moe, nooit wordt het publiek het moe. En nieuw publiek is altijd in de wolken.

Toen het ensemble enkele jaren geleden voor het eerst optrad in New York, had de gezaghebbende Newsday het over een precisie-instrument en dezelfde krant schreef dat de New Yorkers nu eindelijk beseften wat ze al die tijd hadden moeten missen. De New York Times noemde de groep zonder meer superb. Dat is het register van loftuitingen dat men verneemt, van de Verenigde Staten tot Japan en natuurlijk ook in heel Europa, in Saintes, Brussel, Rijsel, Klagenfurt, Evora en elders.


Paul Van Nevel wordt weleens een muzikale detective genoemd,
Hercule Poirot of Morse, ieder heeft zo zijn voorkeur. Het is waar, hij brengt
ongeveerde helft van zijn leven speurend in bibliotheken door. 

Jij dringt papieren kerkers binnen,
jij oefent het geduld van sleutels
en uit de kooien van de notenbalken
laat jij Europa's stemmen los


Zo heet het in een gedicht dat opgedragen is aan deze illustrissimus magister polyphoniae. Dankzij Paul Van Nevels arbeid tussen eeuwenoude manuscripten zijn namen als Nicolas Gombert, Claude Le Jeune, Johannes Ciconia, Pierre de Manchicourt en talloos vele andere bekend geraakt buiten de kring van gespecialiseerde musicologen. Bovendien verleent het bibliotheekwerk een scherpe, erudiete nauwkeurigheid aan de interpretatie van de muziek die Huelgas beoefent.

Die interpretatie wordt dooraderd met een gedegen kennis van de opvattingen die in de Middeleeuwen en de Renaissance gangbaar waren inzake muziekuitvoering. Het spreekt vanzelf dat Paul Van Nevel vertrouwd is met de oude notaties van tekst en muziek. Maar er is veel meer aan de hand. De muziek wordt ook nog eens gesitueerd binnen de denkramen die de kennis structureerden in de tijd toen ze ontstond. Zo wordt bijvoorbeeld de leer van retoriek en temperamenten bestudeerd, die laatste bijvoorbeeld bij de grote middeleeuwse scholasticus Albertus Magnus, en het teatro della memoria van de Italiaans humanist Giulio Camillo Delminio en ook worden de literaire canons onderzocht die golden toen de gekozen componisten werkten.

Wat in de zangstijl van het Huelgas Ensemble vooral opvalt is de buitengewone helderheid. Alle twaalf de stemmen komen afzonderlijk geheel tot hun recht, maar juist daardoor dragen ze bij tot het uitgebalanceerde geheel, soms krachtig, dan weer teder, vaak ook hartstochtelijk. Het Huelgas Ensemble klinkt bovenaards en tegelijk zeer aards.

Het is dan ook niet zo verbazend dat Paul Van Nevel en Huelgas overladen worden met prijzen. De Ceciliaprijs van de Belgische muziekpers, de Choc de l¹Année, van Le Monde de la Musique, de Edison, de Cannes Classical Award voor oude muziek, de Prix in honorem van de Académie Charles Cros, een onderscheiding van de Europese Radio Unie en een van de Canadese Radio, deze lijst is al lang genoeg en toch is ze ver van volledig. Het hoeft evenmin betoog dat de cd¹s die het Huelgas Ensemble met de regelmaat van een klok laat opnemen voor het label Sony Classics (in de Vivarte-reeks) en voor Harmonia Mundi France bij dozijnen worden aangetroffen in het cd-rek van iedere waarachtige muziekliefhebber.

Telkens als het Huelgas Ensemble de stemmen verheft, is dat een belevenis. Het is allerminst een belevenis in de zin van schok of schreeuw of sensatie. Het is veeleer grote ingetogenheid, het is ontroering, het is zeker ook nederige verbazing bij de vreemd vertrouwde, trillende schoonheid die Europa ons steeds opnieuw schenkt, zodra de levendige geest van Paul Van Nevel ze wil ontdekken, zodra zijn kundige hand de stemvork zwaait.